междублокови пространства

Уникален парк на 90 дка ще изграждат в Стара Загора

Община Стара Загора депозира два проекта за финансиране от новия държавен фонд "Растеж и устойчиво развитие на регионите" с общ ресурс от 500 млн. лв. Единият проект, за който има пълна проектна готовност, е за рехабилитация на междублокови пространства, а вторият, на фаза идеен проект, е за изграждане на парк от 90 дка на мястото на бившите артилерийски казарми.

27 Януари 2014, 08:33

Страници