магистрала Марица

Обявиха търг за консултант на лот 2 от магистрала "Марица"

Спечелилият търга ще трябва да подготви оценка на съответствието на инвестиционния проект, ще упражнява строителен надзор, ще подготви окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация, както и техническия му паспорт.

07 Януари 2011

Страници

Обратно нагоре ↑