летище Балчик

Концесионни анализи за летище Балчик

Летище Балчик е с площ 3 736 531 кв.м, заедно с намиращите се на него 106 сгради с обща застроена площ 43 178 кв.м и прилежаща инфраструктура и разполага с писта за излитане и кацане с площ 150 308 кв. м, пътеки рулиране и перони с площ 140 587 кв.м.

11 Декември 2017, 12:26