Лазар Лазаров

Наложителна е актуализация на нормите за проектиране на пътища

Сдружение "Български форум за транспортна инфраструктура" проведе работна среща миналата седмица. На нея бяха обсъдени две основни теми: "Икономически ефективни предложения за проекти в транспортната инфраструктура" и "Актуализация на нормите за проектиране на пътища съгласно съвременните тенденции за развитие на автомобилния парк в България - предложения и обсъждане"

15 Юни 2015

Страници

Обратно нагоре ↑