културни ценности

Ключова роля за промяна в отношението към сградите - културни ценности, имат медиите

запазването на сграда - културна ценност, и адаптирането й чрез нови функции би направило сградата много по-атрактивна в сравнение с новопостроена такава и би допринесло за по-бързата финансова възвращаемост на инвестициите.

24 Ноември 2014

Обратно нагоре ↑