конференция

КОНФЕРЕНЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ 2015 Предстои обявяване на първия строителен жп търг за Пловдив - Бургас, фаза 2

През декември 2015 г. изтича срокът за допустимост на разходите по ОПТ. След това имаме още 1 година възможност да завършим проектите, но вече със собствено финансиране - или от държавния бюджет, или със средства на бенефициента, което и в двата случая ще е много трудно и тежко. Фокусът е върху новите проекти и програми, но е много важно завършването на предишния програмен период.

30 Март 2015

Страници

Обратно нагоре ↑