"Контракс"

До края на октомври ще заработи системата за броене на трафика по автомагистралите

До края на октомври ще завърши изграждането на системата за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик по автомагистралите и първокласните пътища. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. и националния бюджет.

05 Октомври 2015

Обратно нагоре ↑