контейнери за боклук

Старозагорската "Инженерингова компания Сити газ" ще осигури нови 240 подземни контейнера в Бургас

Поръчката на стойност над 3 млн. лв. ще бъде изпълнена за 5 години, като веси път ще се възлага мястото и броя контейнери. ПРедложената стойност е под 12 600 лв. без ДДС. Те ще се групират по 3-4 в едно гнездо - за пластмаси, хартия и картон, стъкло и органични отпадъци.

02 Февруари 2017

Обратно нагоре ↑