консултанти

БААИК с избор на УС и Контролен съвет след годишно събрание

Годишно общо-отчетно изборно събрание проведе Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК) в края на 2019 г. Председател на УС с нов мандат е инж. Атанас Ангелов, управител на...

02 Януари 2020, 13:56