комуникационна стратегия

Националната комуникационна стратегия до 2020 г. е публикувана за обществено обсъждане

Документът очертава рамките, в които ще се планират и изпълняват мерките по информация и публичност на програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.

19 Август 2013

Обратно нагоре ↑