композитни материали

Нови стриктни норми при изпълнение на определени сгради с etalbond®

За всички нови сгради, определени като критични, ще се предлага etalbond® с по-висок клас на горимост, независимо дали нормите позволяват полагането на алуминиеви композитни материали с по-нисък клас

10 Август 2017, 14:21