комитет за наблюдение

Договорени са 3 млрд. лв. от ОПРР за модернизация на инфраструктурни обекти в страната

Близо 3 млрд. лв. са договорените средства за реализация на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Сумата представлява над 94 % от общия разполагаем ресурс в размер на 3.14 млрд...

05 Декември 2021

Обратно нагоре ↑