комисия

Комисия инспектира реконструкцията на "Графа"

Комисия ще проверява днес дали са отстранени забележките по реконструкцията на улица „Граф Игнатиев“. В нея ще участват представители на възложителя, надзора, проектанта и строителя, които ще инспектират...

28 Май 2019, 10:08