катедра "Пътища"

Създават Научноизследователски институт към катедра "Пътища и транспортни съоръжения" в УАСГ

Той включва всички звена за провеждане на научна дейност: модерна лаборатория, компютърна зала, конструктивна работилница и всичко необходимо освен за обучението на студентите, и за подготовка на извънкурсови проекти и работа в реална среда, обучение на докторанти и преподаватели

30 Март 2018

Обратно нагоре ↑