кадастрални карти

В сила са новите правила за съгласуване на ПУП с кадастралната карта и регистри

Промените в чл. 65, ал. 2 и 5 са, че проектите за ПУП и техните изменения следва да се съгласуват преди одобряването им от СГКК, От Камара на геодезистите, искат указания за прилагането на Наредбата с писмо по МРРБ.

19 Януари 2017

Обратно нагоре ↑