инфраструктура

Облекчава се процедурата по съгласуване на подробен устройствен план за национални и общински обекти

Изменението се въвежда поради съкратените срокове и облекчените процедури, които се прилагат за такива обекти по реда на други закони. Те засягат до голяма степен всички проекти на линейната инфраструктура.

25 Януари 2018

Страници

Обратно нагоре ↑