инфраструктура

Започват обществените обсъждания на доклада за ОВОС на АМ "Русе - Велико Търново"

Докладът за Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Автомагистрала "Русе - Велико Търново" е публикуван на интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура" - www.api.bg.

25 Октомври 2017, 10:10

Страници