инфраструктура

България и Румъния ще проучват възможностите за нов мост над р. Дунав при Русе-Гюргево

Анализът показва многократно нарастване през последните години на автомобилния трафик през Дунав мост 1, както и на търговския обмен по Рейнско-Дунавския коридор (коридор 7). Съществуващото съоръжение е открито за експлоатация преди повече от 60 години и техническите му възможности не позволяват облекчаване на трафика.

27 Септември 2017, 17:30

Страници