интелигентни градове

Huawei представи нови информационно-комуникационни решения за създаването на "по-интелигентни" градове

Представени бяха демо решения за "умно" осветление в градската среда, смарт образование, управление на електронните правителства, базирано на облачните платформи, национална мрежа за широколентов достъп и т.нар. Intelligent Operation Center.

05 Април 2017

Обратно нагоре ↑