интегриран план

Общинският съвет одобри ИПГВР на София

До 30 септември кметът на Столична община трябва да внесе в Столичния общински съвет доклад за създаване на специална структура за координация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София за периода 2014 – 2020 година.

05 Юли 2013

Страници

Обратно нагоре ↑