интегриран план за градско възстановяване и развитие

Интегрираният план на Плевен е допълнен с няколко нови проекта

Общинският съвет в Плевен прие изменения и допълнения на проектите, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Плевен за периода 2014-2020 г. Това стана на последното за 2015 г. заседание на местния парламент, няколко дни преди което се проведе и обществено обсъждане.

04 Януари 2016

Обратно нагоре ↑