Интегриран градски транспорт

Пред въвеждане е интерактивен интернет портал по проекта за ИГТ в Русе

Предстои въвеждане на интерактивен интернет портал, който ще дава информация за трафика, местоположението на превозните средства, времето до пристигането им, както и данни за възможни маршрути и линии.

26 Ноември 2015

Страници

Обратно нагоре ↑