интегриране

В края на ноември завършваме Центъра за речни информационни услуги в Русе

БУЛРИС е мащабен комплексен проект, който включва изграждане на съвременна инфраструктура и комуникационна среда за предоставяне на информация за нуждите на корабоплаването на най-значимия воден транспортен коридор на Европа - р. Дунав.

28 Юли 2014

Обратно нагоре ↑