инженеринг

УАСГ обяви поръчка за инженеринг

Избор на изпълнител на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект за обновяване и модернизация на образователна инфраструктура, финансиран от ОПРР 2014-2020 г.Обособена...

18 Март 2019, 13:06

Страници