инвестиция

Приета е първата в страната Районна устройствена схема на пет пловдивски общини

С 22 гласа "за" и един "въздържал се" Областният експертен съвет по устройство на територията прие Районната устройствена схема за общините Пловдив, Родопи, Марица, Куклен и Садово.

04 Август 2011, 16:16

Страници