имоти

Потенциалът на инвестиционния пазар в Източна Европа

Основните локации от Група 2 - Унгария, Румъния и България, имат малко по-различен рисков профил и инвестиционен климат, поради което изпадат от полезрението на много инвеститори, и по-специално на тези, търсещи първокласни активи

11 Ноември 2013

Страници

Обратно нагоре ↑