икономика

Време ли е за инвестиции?

Усложненият ефект от колебливото външно търсене, слабата перспектива за кредитиране и високите нива на безработица води до забавяне на икономическата активност през 2012 г. в страните от Централна и Източна Европа

11 Ноември 2013, 11:22

Страници