икономика

Оптимизация на разходите чрез интегрирани решения при сградните инсталации

Петър Полилеев, председател на съвета на директорите, "Телетек Груп" Системите за сигурност и животоопазване да бъдат адаптирани към индустриалните системи още на технологично ниво"Телетек"...

23 Юни 2014, 11:45

Страници