Източна тангента

Още една стъпка към третия градски ринг и изграждане входовете на София

Столичната комисия по устройство на територията гласува "за" ПУП на третия градски ринг. Участъкът обхваща зоната от м. "бул. Източна тангента и прилежащи територии" от "Северна скоростна тангента" до бул. "Ботевградско шосе", части от м. "Левски – зона Г", м. "Левски зона – В", м. "Триъгълника –Ботевградско шосе", м. "Ботевградско шосе – рамка", м. "Летищен комплекс –София"

02 Декември 2015, 11:45

Страници