игра

Софияплан изготви предложение за стратегия за местата за игра в Столична община

Софияплан финализира стратегията “София играе”, която цели да зададе нова визия за местата за игра в Столична община и начините за тяхното създаване, адаптация и поддръжка. Стратегията е възложена на Софияплан...

12 Ноември 2021

Обратно нагоре ↑