Ивайло Московски

Министър Ивайло Московски: Поемаме Председателството на ЕС в ключов момент от преговорите по първия "Пакет за мобилност"

Председателството вече започна работа по преразглеждане на Директивата за създаване на общи правила за комбиниран транспорт на стоки, която не е променяна от 25 години. Прехвърлянето на товари от автомобилния превоз на дълги разстояния към железопътния, вътрешно-водния и морския транспорт, ще намали негативния ефект върху околната среда и пътната инфраструктура, каза още министър Московски.

23 Януари 2018

Страници

Обратно нагоре ↑