ЗУТ

Промените в ЗУТ по отношение на местоположението на регулационната линия

С измененията и допълненията на Закона за кадастъра и имотния регистър, обнародвани в ДВ, бр. 44 от 4-ти юни 2019 г., бе отменен §22, ал. 2 и 3 от Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията...

01 Август 2019

Страници

Обратно нагоре ↑