Здравко Здравков

Заданието за концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площада "Св. Неделя" се "спъна" в транспортната схема за зоната

Видни архитекти предлагат на Столична община най-напред да се разсече Гордиевият възел, т.е. да се даде транспортно решение за площад "Света Неделя" и едва тогава да се търсят гродоустройствени решения за зоната.

27 Юни 2017, 18:00

Страници