Здравко Здравков

Благоприятната жилищна среда - градска, уплътнена, споделена, достъпна и зелена

Във фокуса на съвременните градски изследвания обаче е фактът, че устойчивите, справедливите и здравословните градове, които са "за всички", би трябвало да избягват пространственото разпростиране на града и жилищните зони в новопостроени извънградски територии за сметка на уплътняването.

21 Юни 2018, 15:53

Страници