зарядни станции

Електрическа мобилност в България

Секторът за електрическа мобилност е нов за икономиката. В Министерство на икономиката предстои създаване на междуведомствена работна група за разработване на Национална програма с Пътна карта за развитие на електрическата мобилност до 2025 г. Целта е да се предвидят мерки за преодоляване на основните бариери пред навлизането и развитието на електрическите превозни средства. Четете в бр.5/2017 на сп. "Градът Инфраструктура".

14 Ноември 2017

Обратно нагоре ↑