Закон за Черноморското крайбрежие ЗЧК

Изменението на ОУП на Царево с екооценка отново на дневен ред

До края на 2015 г. трябва да е готов преработения общ устройствен план, който да отрази попадащите в природен парк "Странджа" територии, морските зони и други особености на земите, попадащи в община Царево.

05 Февруари 2015, 13:42