Закон за устройство на територията ЗУТ

КАБ предлага промени в ЗУТ за подобряване на бизнес средата и стимулиране на инвестициите

Архитектите искат увеличаване правомощията на проектанти, на консултанти и експерти, намаляване на административните процедури и скъсяване на сроковете при устройствено планиране, проектиране и строителство.

20 Септември 2016

Страници

Обратно нагоре ↑