Загражден

През 2019 г. ще започне строителството на 7.5 км от път III-8611 Белица - Загражден

Строителството на 7.5 км от път III-8611 Белица – Загражден от км 10.430 до км 18.000 ще започне през 2019 г. В момента се провежда тръжна процедура за избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски...

12 Септември 2018, 09:41