жп София - Перник - Радомир

България и Македония подписват меморандуми за жп връзките и сътрудничество в областта на природния газ

Ще бъде създадена съвместна газова работна група, която ще подготви предварително технико-икономическо проучване за изграждане на газовата връзка между двете страни. България поема ангажимент за доизграждането на жп връзка по направлението София - Перник - Радомир - македонска граница до 2027 г. Република Македония се ангажира да изгради жп направлението Крива паланка - Деве баир - българска граница до края на 2025 г.

01 Август 2017

Обратно нагоре ↑