жп проекти

НКЖИ обяви търг за осигурителна техника в 6 гари по жп линията София – Карлово - Бургас за 3.9 млн. лв.

Срокът за изпълнение е 365 дни, като работата е групирана в два етапа. Първият е за проектиране, след което работният проект подлежи на одобрение от Експертен технически съвет на възложителя, вторият е – строителство. Оферти се подават до 18 януари 2018 г. Ще бъдат отворени на 19 януари 2018 г.

05 Декември 2017

Страници

Обратно нагоре ↑