жп проекти

Възстановиха търговете за проектиране и строителство на жп линията София – Волуяк и за ERTMS по трасето

Четири компании и обединения участваха в търга за проектиране и строителство на жп София - Волуяк, две – в обществената поръчка за ЕRTMS на трасето. Финансирането на проектите е по Механизма за свързване на Европа.

07 Август 2018

Страници

Обратно нагоре ↑