жп линия София - Пловдив

Избраха строителен надзор за жп участъка София – Елин Пелин

Обединение "Рубикон – КИГ – АДТ", съставено от българските "Рубикон инженеринг" ЕАД, "Консултантска инженерна група" ООД и гръцката "АДТ - Омега С.А. Консултанти Инженери" ще надзирава строителството на жп обект за 120 млн. лв.

05 Януари 2017, 10:53