железопътна инфраструктура

КЗК прекрати обществена поръчка на НКЖИ

Определеното за изпълнител сдружение ВИЕЕ не покрива изискването на възложителя документите от офертата, ако са на чужд език, да бъдат представени на български.

05 Август 2013, 11:31

Страници