енергийно обследване

17 оферти в поръчката за енергийно обследване на първите 10 блока в Плевен

Общо седемнайсет оферти бяха подадени в поръчката на общината Плевен за изготвяне на технически обследвания, паспорти и обследвания за енергийна ефективност на десет многофамилни жилищни сгради, построени по индустриален способ. Поръчката е във връзка с изпълнение на националната програма за енергийна ефективност.

22 Юни 2015

Обратно нагоре ↑