европейско финансиране

Нови инструменти за европейски инвестиции в културна инфраструктура

За инвестиции в културна инфраструктура са определени повече от 63 млн. евро по ОПРР 2014 - 2020, като 50% от тази сума ще бъдат предоставени под формата на безвъзмездна финансова помощ, а останалите 50% - чрез финансови инструменти. Повече за обновяването на културната инфраструктура в градовете - четете в новия брой 46 на в. "Строителство ГРАДЪТ"

08 Декември 2014, 09:48

Страници