Европейски фонд за регионално развитие ЕФРР

50 млн. евро пряко финансиране от ЕС за иновативни дейности за градско развитие

Април 2017 г. е срокът за подаване на иновативни проекти за градска мобилност, кръгова икономика и интеграция на мигрантите по инициативата "Иновативни дейности за градско развитие".

20 Декември 2016, 10:39