Европейски кохезионен фонд

Правителството ускори кандидатстването за европейско финансиране по програмите

Министерският съвет прие постановление за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.

16 Април 2014

Обратно нагоре ↑