Дунавска стратегия

Природни паркове и резервати от 8 Дунавски държави са обединени в общи туристически проекти

Туризмът по Дунав като генератор за икономически растеж и териториално сближаване е тема на Седмия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в София

23 Юли 2018

Страници

Обратно нагоре ↑