достъп

Обжалване спря търга за контролиран достъп до трамваини линии

Подадена жалба с искане за временна мярта "спиране на процедурата" спря обществената поръчка за "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъпа". Възложител е "Център за градска мобилност" ЕАД.

01 Август 2014

Обратно нагоре ↑