договор

Подписан бе договорът за Летище Русе

Кметът Пенчо Милков и представителите на „Еърпорт Русе“ ООД подписаха договора, с който дружеството се задължава да извърши редица подобрения върху Летище Русе и да реализира инвестиционните си планове...

27 Февруари 2023

Страници

Обратно нагоре ↑